Logotipo librería Marcial Pons
L'ordenació urbanística a Catalunya

L'ordenació urbanística a Catalunya

Papel: Cartoné
95,00 € 90,25 €
Agotado/Descatalogado. Puede solicitar búsqueda.

Servicio de búsqueda de libros

Este libro está agotado o descatalogado por la editorial. Si lo desea podemos buscar esta obra en librerías de saldo y ocasión.

Sí, por favor búsquenme este libro

Resumen

La fugacitat que ha caracteritzat la vigència de la legislació de sòl i urbanística dels darrers anys així com la profusió de normes dictades en àmbits sectorials íntimament connectats amb aquella (habitatge, medi ambient, ordenació del territori, activitat econòmica, etc.) fan necessari determinar quin és el marc jurídic urbanístic actualment vigent.
L’ordenació urbanística a Catalunya aborda amb profunditat i rigorositat l’estudi del marc legal urbanístic aplicable a Catalunya, examinant totes i cadascuna de les fases que componen el procés de transformació urbanística del sòl i els actors que en formen part. Tanmateix, ja fa temps que l’urbanisme ha deixat de concebre’s com un compartiment estanc, aliè a altres sectors materials directament implicats en l’ús del sòl i, en conseqüència, l’anàlisi legal i jurisprudencial que inclou aquesta obra és omnicomprensiva de tots ells.

ÍNDICE: El marc legal urbanístic. L'evolició històrica del dret urbanístic. L'organització administrativa de l'urbanisme. El règim urbanístic del sòl (I): les tècniques de classificació i qualificació urbanístiques. Les facultats i els deures dels propietaris i d'altres agents urbanístics. El planejament urbanístic (I):el sistema de planejament urbanístic. El planejament urbanístic general. El planejament urbanístic derivat. El procediment d'aprovació del planejament urbanístic. L'alteració del planejament urbanístic iles seves repercussions en el contingut urbanístic de la propietat i en les construccions i usos preexistents. La gestió urbanística (I): els pressupòsits legals per a l'execució del planejament. El sistema d'actuació urbanística per reparcel-lació. Les actuacions urbanístiques expropiatòries. Els instruments de la política de sòl i d'habitatge. La intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl i del subsòl (I). La intervenció administrativa ex ante: la llicència urbanística (I). La intervenció administrativa ex post: les ordres d'execució i la declaració de ruïna. La protecció de la legalitat urbanística (I): La restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat. Les infraccions urbanístiques i les sancions.

Resumen

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y facilitar la navegación. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.

aceptar más información