Logotipo librería Marcial Pons
La conservació dels boscos per part dels propietaris privats forestals

La conservació dels boscos per part dels propietaris privats forestals

  • ISBN: 9788418244742
  • Editorial: Atelier
  • Lugar de la edición: Barcelona. España
  • Colección: Atelier Administrativo
  • Encuadernación: Rústica
  • Medidas: 24 cm
  • Nº Pág.: 397
  • Idiomas: Catalán

Papel: Rústica
39,00 €
Stock en librería. Envío en 24/48 horas

Resumen

En un temps en que la nostra societat intenta sobreposar-se als estralls dels incendis forestals que cada estiu prenen protagonisme —uns incendis que molts vinculen a l’estat d’abandonament en que es troben bona part dels terrenys forestals del nostre país—, aquesta obra ofereix una visió crítica del deure de conservació dels boscos que s’imposa als propietaris privats. El llibre fa un recorregut de com en els fòrums de política internacional els estats han anat adquirint el seu compromís per a la preservació dels boscos; un compromís del que la Unió Europea n’ha estat especialment sensible, i que l’Estat espanyol incorporà en l’ordenament constitucional dins la matèria de medi ambient. També s’exposa com tracten aquesta matèria tant la legislació bàsica estatal ambiental i forestal, com la legislació autonòmica catalana i la de les administracions locals. El deure de conservar els boscos té el seu fonament en la funció social que delimita el dret de propietat, en general, i molt especialment la propietat privada forestal; d’una manera detallada s’analitzen els elements principals que el configuren i diferents aspectes que hi estan relacionats com és el tractament que rep aquest deure quan els terrenys es troben dins d’espais naturals o com hi incideix la legislació per prevenir els incendis forestals. Un deure de conservació que al capdavall només podrà assolir-se a partir d’una gestió forestal sostenible que permet afrontar de manera decidida tots els riscos que són consubstancials de les masses vegetals Els boscos generen tot un seguit d’externalitats ambientals dels que se’n beneficia el conjunt de la ciutadania - com és la regulació hídrica, la millora de la qualitat de l’aigua, l’efecte embornal de carboni atmosfèric, el control de l’erosió i dels processos de desertificació, i la preservació de la biodiversitat, així com la seva contribució al paisatge-, i malgrat això els propietaris privats reben poques ajudes de l’Administració pública, les qual són analitzades a bastament. Tot plegat porta a l’autor a formular unes propostes de mesures legislatives i de polítiques públiques que al seu parer, permetrien millorar la conservació dels nostres boscos.

Introducció

1. Una tesi doctoral sobre boscos?

2. Propietari privat forestal: un sintagma nominal complicat

3. La concreció de l’objecte de la tesi

4. El fil conductor de la tesi: conservació versus silvicultura

5. Breu resum de l’estructura de la tesi

CAPÍTOL I. El marc jurídic internacional i europeu de la protección dels boscos

1.1. La protecció internacional dels boscos

1.2. La política de la ue per preservar els boscos

CAPÍTOL II. La conservació dels boscos en el dret espanyol, català i local

2.1. La conservació dels boscos en l’àmbit estatal

2.2. La conservació dels boscos en l’àmbit català

2.3. La conservació dels boscos en l’àmbit local

CAPÍTOL III. La propietat privada forestal

3.1. El dret constitucional a la propietat privada

3.2. Les restriccions al dret de propietat en el codi civil català

3.3. La propietat forestal: delimitació del seu àmbit

CAPÍTOL IV. El deure dels propietaris privats de conservar els boscos

4.1. La conservació dels boscos com un deure

4.2. El deure de conservació dels boscos i els espais naturals d’interès natural

4.3. El deure de conservació dels boscos per prevenir incendis forestals

4.4. Les mesures administratives que poden facilitar el deure de conservació

Conclusions

Primera. Les dificultats de conciliar un debat entre conservació i aprofitament de recursos naturals

Segona. La necessitat d’una nova legislació forestal catalana

Tercera. La regulació necessària de l’estatut jurídic de la propietat forestal

Quarta. La reforma o desenvolupament del deure de conservació dels boscos

Cinquena. La planificació i execució deguda dels treballs de gestió forestal sostenible

Sisena. La necessitat de conciliar els espais d’interès naturals i la propietat privada forestal

Setena. La necessitat de dissenyar noves mesures de foment

Vuitena. La possibilitat de dotar els terrenys forestals d’un valor afegit com a correspondència justa al valor ambiental que aporten

Bibliografia

Resumen

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y facilitar la navegación. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.

aceptar más información