Logotipo librería Marcial Pons
Presentació del llibre Curs de Dret públic de Catalunya.

Presentació del llibre Curs de Dret públic de Catalunya.

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Barcelona

Mié 19 Sep 2018

L’acte comptarà amb la presència de l’autor, Joan Ridao, i els catedràtics de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Enoch Albertí i Xavier Arbós.

Resum del llibre

Seguint l’estela de les dues edicions anteriors, aquest manual conté els grans eixos del sistema polític i institucional de la Generalitat de Catalunya, inclosa l’Administració local, a partir del marc constitucional, estatutari i normatiu vigent. Incorpora, a més, tota la doctrina constitucional, consultiva i científica de referència. I, així com la primera edició reflectia el context polític i institucional existent des dels inicis de l’autonomia política fins a l’Estatut de 2006, i la segona es feia ressò de l’impacte en el panorama del dret públic català d’aquest nou Estatut i de la rellevant STC 31/2010, en la present edició, totalment revisada i actualitzada, es posa en relleu l’estructura de l’autonomia política de Catalunya a partir dels canvis normatius operats a Catalunya i a l’Estat des d’aquell moment, de la que en forma part destacada el desplegament estatutari fet per les institucions pròpies, la normativa estatal d’incidència i la conflictivitat constitucional desfermada.
Els estudiants, acadèmics, professionals del dret, estudiosos de la disciplina, càrrecs i funcionaris públics, i el lector en general, hi trobaran en Curs de Dret Públic de Catalunya una obra que proporciona una visió completa i sistemàtica de tots els elements essencials del dret públic de Catalunya. S’estructura en vuit capítols, cadascun dels quals acompanyat d’una bibliografia específica. A manera introductòria, s’incorporen tres textos que glossen cadascuna de les edicions de l’obra, que coincideixen amb les tres grans etapes del període autonòmic, amb voluntat de situar els continguts de la disciplina en el context històric i sociopolític de cada moment. Seguidament, els dos primers capítols, de caràcter introductori, ens traslladen a l’Estat autonòmic en el context evolutiu dels Estats compostos en el dret comparat i en la història catalana del segle XX, així com introdueixen els principis constitucionals de l’autonomia política. El tercer, quart i cinquè, s’endinsen en aspectes de la regulació estatutària com la identificació comunitària de Catalunya, els drets, la ciutadania, el règim lingüístic i les institucions de la Generalitat, inclòs el poder judicial a Catalunya, i també l’organització territorial i el règim local. El capítol sis detalla les competències de la Generalitat, amb anotació de la normativa i la doctrina constitucional i consultiva inherent. El capítol set és el relatiu a les relacions institucionals de la Generalitat amb l’Estat, la UE, la resta de Comunitats autònomes i a l’acció exterior. Finalment, el capítol vuit examina el finançament autonòmic; el de la Generalitat i el del govern local.

Es prega confirmació d’assistència:
Telèfon: 933 164 355 / 369 o a/e: protocol.justicia@gencat.cat

Dimecres 19 setembre
Hora: 19:30
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Ausiàs Marc, 40. Barcelona.

Enoch Albertí Enoch Albertí
  Joan Ridao Joan Ridao
  Xavier Arbós Xavier Arbós
 

Información adicional

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y facilitar la navegación. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.

aceptar más información