Logotipo librería Marcial Pons
Manual pràctic de la protecció de la legalitat urbanística a Catalunya

Manual pràctic de la protecció de la legalitat urbanística a Catalunya

  • ISBN: 9788476988077
  • Editorial: Jose María Bosch Editor
  • Lugar de la edición: Barcelona. España
  • Encuadernación: Rústica
  • Medidas: 25 cm
  • Nº Pág.: 447
  • Idiomas: Catalán

Papel: Rústica
54,00 €
Sin Stock. Envío en 7/10 días.

Resumen

Aquest manual té per finalitat orientar principalment als serveis tècnics i jurídics dels ajuntaments de l'àmbit català sobre les actuacions i els procediments a seguir davant les accions o les omissions que presumptament comportin la comissió d'infraccions urbanístiques, així com aquelles actuacions que es troben emparades amb una llicència que vulnera l'ordenament jurídic urbanístic. A tal efecte, el manual s'estructura en dues parts. La primera part pretén ésser una ressenya dels conceptes bàsics en matèria de protecció de la legalitat urbanística abastant tant la distribució de competències de les diferents administracions en aquesta matèria, així com una breu anàlisi dels procediments de protecció de la legalitat urbanística, la revisió de les llicències municipals, les infraccions urbanístiques, els presumptes responsables de la seva comissió i l'activitat inspectora. Per bé que aquesta part és essencialment teòrica, s'ha considerat convenient recollir algunes referències jurisprudencials que permetin orientar als ens locals, preferentment ajuntaments, sobre quin és el criteri dels tribunals sobre els conceptes bàsics dels diferents procediments de disciplina (clandestinitat de les obres, responsables, prescripció de les infraccions, principis bàsics del procediment sancionador) en el benentès que atès que la legislació urbanística catalana vigent i estatal de caràcter bàsic (Decret legislatiu 1/2005, Decret 305/2006, Decret llei1/2007 i Llei estatal 8/2007) és relativament recent, en moltes ocasaions les referències jurisprudencials no analitzen dita normativa en concret atès que no havia entrat en vigor per bé que poden ser un exponent valuós de la interpretació dels conceptes tradicionals en matèria de disciplina urbanística. La segona part, té un caràcter eminentment pràctic tot recollint un seguit de formularis -esquemes i models- que pretenen facilitar al personal dels ens locals una eina de treball per a la tramitació efectiva de cadascun dels procedime

Auts. Josep A. Pérez i Ferràndiz ... [et al.]

Resumen

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y facilitar la navegación. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.

aceptar más información