Logotipo librería Marcial Pons
Las elites en Italia y en España

Las elites en Italia y en España
(1850-1922)

Papel: Rústica
16,00 €
Sin Stock. Disponible en 7/10 días.

Resumen

Eds., Rafael Zurita, Renato Camurri Aquest llibre és fruit del congrés internacional "Le élites in Italia e in Spa gna (1850-1922)", que va tenir lloc en la Universitat de Verona el mar# de 200 6 i que va reunir destacats especialistes en el camp de la història política. De manera transversal, les contribucions que es reuneixen en aquesta obra ofer eixen perspectives complementàries sobre el poder polític i econòmic durant la consolidació i crisi del liberalisme a l'Europa meridional. Les relacions ent re els membres de les élites ocupen un lloc destacat, en l'àmbit del Parlament , de l'esfera d'acció centre/perifèria del poder polític i en el camp de les x arxes associatives. El llibre es tanca amb diverses reflexions que, amb caràct er comparatiu, plantegen el problema del concepte d'élite i la seua relació am b altres categories historiogràfiques.

Eds., Rafael Zurita, Renato Camurri

Resumen

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y facilitar la navegación. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.

aceptar más información